آموزش وپرورش دینی کودکان

تعداد نمایش : 1077

آموزش وپرورش دینی کودکان با تکیه بر کتاب فعالیتهای پیش دبستانی

آموزش مباحث دینی باید متناسب سن کودکان باشد تا آنان دچار استرس و اضطراب نشوند.

اهداف آموزش مفاهیم دینی در دوره پیش از دبستان:

-ایجاد آمادگی در کودک
-ایجاد ارتباط عاطفی بین کودک و مفاهیم دینی
جنبه های اساسی تربیت در دوره پیش دبستان بر مبنای سه محور انجام می گیرد.
-          تربیت حواس
-          تربیت تخیل
-          تربیت شخصیت
که این جنبه ها از جانب مربیان در زمینه آموزش و پرورش دینی باید مورد توجه قرار گیرد.

تربیت حواس:

   حواس اساسی ترین ابزار کودک برای یادگیری می باشد.استفاده از حواس پنج گانه روند دانستن و شناختن به شمار می رود.اگر قرار است که کودکان ما از عهده درک مفاهیم انتزاعی پیچیده مذهبی دینی برآیند لازم است که از مشاهده های ساده و معمولی شروع کنیم.
   مشاهده تنوع گلها ؛بالهای قشنگ و رنگی پروانه ها؛زیبایی دانه های برف؛شنیدن صدای آبشار؛ لمس کردن پرهای نرم گنجشکها؛ دیدن شگفتی بچه گربه هاو..... چشم بچه ها کم کم به زیبائیها عادت کرده و کم کم چشم دل آنها باز شده و پی به خالق زیبائیهای (خدای مهربان ) می برند.

تربیت تخیل:

     آمیختن واقعیت با آفریده های خیال از ویِِژگیهای کودکان پیش دبستانی است.
احساس و خیال دو روش بررسی و تحقیق پدیده های عالم به وسیله کودک است.مربی در دوره پیش از دبستان از طریق احساس و خیال ؛ کودکان را با مفاهیم دینی نزدیک می کند.
نکته مهم: چون کودکان در این سن فوق العاده احساسی ؛عاطفی و خیال پرداز هستند پس مربی برای آموزشهای دینی از روشهای مبتنی بر خیال و احساس باید استفاده کند.روشهایی مانند قصه؛شعر؛سرود ؛گردش علمی ؛نقاشی و ......که قالب های لطیف تربیت دینی هستند.
راهبردهای تربیتی
1-اطلاعات دینی به کودکان کمتر باشد.
2-حافظه پروری مساوی با تربیت دینی نیست.
قابل توجه مربیان
     آموزشهای دینی به کودکان باید به گونه ای ارائه شود که زمینه رشد احساسات دینی را فراهم آورد .زیرا روح بچه ها حساس و لطیف است .طوری که با دیدن بال شکسته پرنده ای ناراحت شده به گریه می افتند .بنابراین:
     اگر این لطافت روح و رافت تا بزرگسالی باقی بماند همان احساس نوعدوستی در بزرگسالی بوجود آمده و صحیح شکل می گیرد.
تربیت شخصیت:
    تشخص طلبی نیزاز صفات کودکان در این دوره حساس است.مربی با بهره گیری از صفت تشخص طلبی و ابراز وجود و خود نمایی و با بهره گیری از حس تقلید در کودکان در صدد تلقین عادات مثبت تربیتی است.
 باگفتن جملاتی مثل: من مطمئن هستم تو بچه خوبی هستی. همیشه کارهایت را با نام خدا شروع می کنی و......
 
 

مراحل سه گانه تربیت دینی

1-آشنایی با هدف جذب کودکان به دینازطریق نگاه کردن به رفتار بزرگترها ووالدین و تقلید از آن مانند نماز خواندن ؛بردن کودک به مسجد؛هیئت های مذهبی و....که زمان این دوره از سنین پیش دبستانی تا سوم ابتدایی می باشد.
2-آموزش مفاهیم که بایستی از نکات مثبت شروع کنیم.
3-تکلیف (یا انجام فرائض دینی)
تا سن نه سالگی فقط باید مرحله آشنایی در حیطه تربیت دینی باید داشته باشید.
 

 

نظر خود را بیان کنید

 نام و نام خانوادگی:

 رایانامه:

 نظر شما :

 
نظرات شما


اين زیرسايت تا كنون 27049 بازديدكننده داشته است
كليه حقوق براي اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي محفوظ است